Chàng trai vượt thời gian


Chàng trai vượt thời gian

20160607

Tác giả: Chung Hiểu Sinh.

Thể loại: Xuyên không – phản xuyên, ngắn, HE

Chuyển ngữ: Muối (muoivantue.com)

Tình trạng: Hoàn (6c) (13/06/2016)

————-

Tóm tắt

Một ngày Tô Tiểu Hổ tỉnh dậy, phát hiện bên giường có một vị khách không mời xuyên không tới.

———

Link: https://muoivantue.com/danmei/anh-chang-vuot-thoi-gian/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.