Chuyện bát quái hằng ngày tại khách sạn hoàng gia

Chuyện bát quái hằng ngày tại khách sạn hoàng gia

20200489

Tên gốc: 皇家旅馆八卦日常

Tác giả: Nhất Chích Đại Nhạn

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, phương Tây, chủ thụ, 1 x 1, diễn đàn, HE

Đọc tiếp “Chuyện bát quái hằng ngày tại khách sạn hoàng gia”

Cậu hôn anh một cái

Cậu hôn anh một cái

20190506

Tác giả: Dẫn Lộ Tinh

Thể loại: Hiện đại, chủ thụ, 1X1, gương vỡ lại lành, ngọt, kết hôn trước yêu sau, lạnh lùng chiếm hữu cao tổng giám đốc công x lời nói dâm đãng hết chuyện này đến chuyện khác streamer thụ.

Đọc tiếp “Cậu hôn anh một cái”

Hướng dẫn phát tình

Hướng dẫn phát tình

20190418

Tên gốc: Dụ đạo phát tình 诱导发情

Tác giả: Thế Gian Hoài Hoa Khách 世间怀花客

Thể loại: ABO, sinh tử (một chút), đoản văn, bạn tình thành bạn đời, tinh anh ôn nhu phúc hắc công x nhuyễn nhu mỹ mạo thụ, H văn

Đọc tiếp “Hướng dẫn phát tình”

Nhiệt độ xã giao

Nhiệt độ xã giao

20190415

Tên khác: Xã giao ôn độ

Tác giả: Tạp Tì Khưu

Thể loại: Kỳ thị đồng tính muộn tao công x đáng yêu dính người thụ, hiện đại, vườn trường, niên thượng, HE.

Đọc tiếp “Nhiệt độ xã giao”

Giường trên ngày nào cũng bị giường dưới chọc tức hộc máu

Giường trên ngày nào cũng bị giường dưới chọc tức hộc máu

20180312

Tác giả: Thương Thử Đồ Long (Hamster làm thịt rồng)

Thể loại: Hiện đại, 1×1, HE

Đọc tiếp “Giường trên ngày nào cũng bị giường dưới chọc tức hộc máu”