Nâng mông đến gặp

Nâng mông đến gặp

20181118

Tác giả: Đản Hoàng Tô Đào Hạch

Thể loại: Hiện đại, cao H, oan gia, vườn trường, HE. Bề ngoài cởi mở phóng khoáng thực chất lòng dạ hẹp hòi có thù phải trả công x già mồm táy máy mắc bệnh sỉ diện yếu bóng vía thụ.

Đọc tiếp “Nâng mông đến gặp”

Thành ca, nói không với yêu đương cơ mà

Thành ca, nói không với yêu đương cơ mà

20180630

Tác giả: Sơ Hòa 初禾

Thể loại: Hiện đại, đoản văn, tinh anh công x binh lính càn quấy không thành thật thụ, tình yêu đầu, trước làm bạn tình sau yêu, công sủng thụ, HE

Đọc tiếp “Thành ca, nói không với yêu đương cơ mà”

Ta là một ảnh vệ

Ta là một ảnh vệ

<我是一个影卫>

20160126

Tác giả: Vũ Tiểu Phi (羽小飞)

Thể loại: xuyên không, cổ đại, cung đình, ân oán tình cừu, ấm áp, cường x cường, thô bỉ thổ tào (*) mặt than thụ x âm hiểm lãnh diễm thần kinh công, HE

Đọc tiếp “Ta là một ảnh vệ”

Châu lưu bích chuyển

Châu lưu bích chuyển

– 下九流之珠流璧转 –

20160903

Hạ Cửu Lưu hệ liệt – Bộ thứ 4

Tác giả: Nguyệt Quang Bảo Thạch – 月光寶石

Thể loại: đam mỹ, cổ trang, giang hồ, nhất thụ nhất công, bên ngoài văn nhã bên trong biến thái công x bên ngoài thô bỉ bên trong biệt nữu thụ

Đọc tiếp “Châu lưu bích chuyển”

Sam trọng thủy phúc

Sam trọng thủy phúc

20160922

Tác giả: Trọng Khâu

Thể loại: Trọng sinh, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, ôn nhu công x bệnh tâm thần thụ, ngược tâm, HE.

Đọc tiếp “Sam trọng thủy phúc”

Tôi có muốn bẻ cong cậu đâu

Tôi có muốn bẻ cong cậu đâu

我不是想掰弯

20170637

Tên gốc: Ngã bất thị tưởng bài loan nhĩ 我不是想掰弯你

Tác giả: Lâm Tịch Ẩn 林夕隐

Thể loại: Ôn nhu phúc hắc bác sĩ công × tạc mao biệt nữu bảo tiêu thụ, cười vang cố sự, đô thị tình duyên, hoan hỉ oan gia

Đọc tiếp “Tôi có muốn bẻ cong cậu đâu”