Không còn khoảng cách

Không còn khoảng cách

20190223

Tên gốc: Trọng sinh chi linh khoảng cách tiếp xúc

Tác giả: Phiền Lạc 樊落

Thể loại: Hiện đại đô thị, trọng sinh, hào môn, oan gia, chủ thụ, cường cường, hoán đổi linh hồn.

Đọc tiếp “Không còn khoảng cách”

Dị thế lưu đày

Dị thế lưu đày

(异世流放 )

20181007

Tác giả: Dịch Nhân Bắc

Thể loại: Xuyên việt, dị giới, dị năng, có chủng điền, có tranh bá, y học phương Đông, 1×1, HE.

Đọc tiếp “Dị thế lưu đày”

Hương thôn diễm tình

Hương thôn diễm tình

20180918

Tạm dịch: Mối tình đẹp nơi thôn dã [奕歌]

Tác giả: Dịch Ca 奕歌

Thể loại: Cao H, Cao H, Cao H => Độc giả nên cân nhắc trước khi đọc =))). Thô lỗ niên hạ công x nhân thê, mềm manh đại thúc thụ, sinh tử, cao H, ngọt sủng, HE.

Đọc tiếp “Hương thôn diễm tình”