Người chim, tiết tháo các ngươi đâu mất rồi!

Người chim, tiết tháo các ngươi đâu mất rồi!

20200514

Tác giả: Mười Năm Mài Một Tiện

Thể loại: Đam mỹ, Thú nhân, dị thế đại lục, NP – nhất thụ đa công, niên hạ công, đại thúc thụ, có bánh bao, HE.

Đọc tiếp “Người chim, tiết tháo các ngươi đâu mất rồi!”

Có vợ có con có giường ấm

Có vợ có con có giường ấm

20190926

Tên gốc : Lão bà hài tử nhiệt kháng đầu / Hôi đại thúc cùng hỗn huyết vương tử

Tác giả : Thủy Thiên Thừa

Thể loại : Hiện đại, hào môn thế gia, hắc bang tình cừu, mỹ công x đại thúc thụ, cường công cường thụ, ngược tâm.

Đọc tiếp “Có vợ có con có giường ấm”

Không còn khoảng cách

Không còn khoảng cách

20190223

Tên gốc: Trọng sinh chi linh khoảng cách tiếp xúc

Tác giả: Phiền Lạc 樊落

Thể loại: Hiện đại đô thị, trọng sinh, hào môn, oan gia, chủ thụ, cường cường, hoán đổi linh hồn.

Đọc tiếp “Không còn khoảng cách”