Tại sao không được làm người quá nhẫn nại

Tại sao không được làm người quá nhẫn nại

20180927

Tên gốc: Vi thập yêu tố nhân bất năng tỳ khí thái hảo 为什么做人不能脾气太好

Tác giả: Bát Thiên Quế Tửu 八千桂酒

Thể loại: Nóng tính bá đạo công x ngu ngốc thảm hề hề nói lắp nhân thê thụ, hiện đại, đoản văn, có thịt, HE. Thể loại lừa tình, xin phép được bổ sung thêm: Biệt nữu gà mẹ công x thần kinh thô thích chọc công phun ba lít máu mỗi ngày ngẫn ngờ thụ.

Đọc tiếp “Tại sao không được làm người quá nhẫn nại”

Hương thôn diễm tình

Hương thôn diễm tình

20180918

Tạm dịch: Mối tình đẹp nơi thôn dã [奕歌]

Tác giả: Dịch Ca 奕歌

Thể loại: Cao H, Cao H, Cao H => Độc giả nên cân nhắc trước khi đọc =))). Thô lỗ niên hạ công x nhân thê, mềm manh đại thúc thụ, sinh tử, cao H, ngọt sủng, HE.

Đọc tiếp “Hương thôn diễm tình”

Xuyên việt chi pháo hôi nam xứng

Xuyên việt chi pháo hôi nam xứng

20180939

Tác giả: Diệp Ức Lạc

Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, chủ công, công sủng thụ, tu chân, 1×1, HE

Đọc tiếp “Xuyên việt chi pháo hôi nam xứng”