Trò chơi theo đuổi

Trò chơi theo đuổi

20190606

Tên gốc: Truy trục du hí – 追逐游戏

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: hiện đại, giới giải trí, thương trường (một chút), hào môn thế gia, thiên tác chi hòa, THANH THỦY VĂN, HE

Đọc tiếp “Trò chơi theo đuổi”

Thầy giáo vật lý và thầy giáo hóa học

Thầy giáo vật lý và thầy giáo hóa học

20181124

Tên gốc: Vật lý lão sư hòa hóa học lão sư (物理老师和化学老师)

Tác giả: Thủ Trủng Á Mỹ (手冢亚美)

Thể loại: Nguyên sang, thuần ái, hiện đại, đô thị tình duyên, điềm văn, tình yêu, 1×1, chủ thụ, nhẹ nhàng, thanh thủy văn

Đọc tiếp “Thầy giáo vật lý và thầy giáo hóa học”

Thụy nhĩ ma tý khởi lai hải

Thụy nhĩ ma tý khởi lai hải

20181127

Tác giả: Diệp Trần Niên

Thể loại: Tương lai, thế giới song song, tinh tế cơ giáp, khoa học viễn tưởng, chủ thụ, lạnh lùng công x dương quang tinh anh thụ, thanh thủy văn, cường cường, 1×1, HE

Đọc tiếp “Thụy nhĩ ma tý khởi lai hải”