Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy

Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy

20200571

Tác giả: Tạp Liệt Phu Tư Cơ 卡列夫司机

Thể loại: Hiện đại, miếng bánh ngọt, thoải mái, cao lãnh công x ngạo kiều thụ, trúc mã, chua chua ngọt ngào

Đọc tiếp “Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy”

Nhật kí thầm mến trúc mã

Nhật kí thầm mến trúc mã

20200491

Hán Việt: Trúc Mã Ám Luyến Nhật Kí

Tác giả: Thôi Dã Thành Hề

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Thanh mai trúc mã, Nhẹ nhàng, Đoản văn, Đô thị tình duyên, 1v1

Đọc tiếp “Nhật kí thầm mến trúc mã”

Phù hiệu sai chỗ

Phù hiệu sai chỗ

20200334

Tên gốc: Thác vị phù hào 《 错位符号 》

Tác giả: Trì Vấn Thủy 池问水

Thể loại: Thâm tình xinh đẹp công x bạo lực cường thụ, ABO, trúc mã, sinh tử, HE, vườn trường đến trưởng thành, HE.

Đọc tiếp “Phù hiệu sai chỗ”