Trả nàng ốc đồng lại đây

Trả nàng ốc đồng lại đây

20200112

Tên gốc: Hoàn ngã điền loa cô nương

Tác giả: Khương Nan Cật

Thể loại: Hiện đại, Kì huyễn, Ma huyễn, Tình hữu độc chung, Ngọt văn

Đọc tiếp “Trả nàng ốc đồng lại đây”

Thế thân nghịch tập chỉ nam

Thế thân nghịch tập chỉ nam

20190128

Tác giả: Cật Phạn Phạn Phạn

Thể loại: tương lai, chủ thụ, sinh tử, cường cường, gương vỡ lại lành, ngược luyến tàn tâm, thế thân, trước ngược thụ sau ngược công, tra công, mỹ công mỹ thụ, nhân ngư thụ, HE

Đọc tiếp “Thế thân nghịch tập chỉ nam”

Nhân ngư ảnh đế

Nhân ngư ảnh đế

20190101

Tên gốc: Nhân ngư ảnh đế(人鱼影帝 [ 藏剑 ])

Tác giả: Vân Quá Thị Phi

Thể loại: Hiện đại, Kiếm Tam đồng nhân, trùng sinh, nhân ngư, ABO, showbiz, hào môn, bàn tay vàng, sinh tử

Đọc tiếp “Nhân ngư ảnh đế”

Ai là vương phi [Nhân ngư]

Ai là vương phi [Nhân ngư]

20180801

Tác giả: Thu Lăng

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, tương lai, he, tình cảm, xuyên việt, ngọt sủng, thú nhân, song khiết, sinh tử, tinh tế, cường cường, chủ thụ, nhẹ nhàng, ấm áp, tiểu bạch, mỹ nhân ngư

Đọc tiếp “Ai là vương phi [Nhân ngư]”