Cuộc sống thường ngày của bá tổng thích diễn sâu

Cuộc sống thường ngày của bá tổng thích diễn sâu

Tác giả: Ngã Hành Tương Chỉ

Thể loại: truyện ngắn hài chỉ giải trí đơn thuần không có nội dung, bá tổng vs bá tổng, đôi chồng chồng thích ‘act deep’

Tiếp tục đọc “Cuộc sống thường ngày của bá tổng thích diễn sâu”

Đại Vương muốn nôn rồi, Đại Vương động thai khí rồi!

Đại Vương muốn nôn rồi, Đại Vương động thai khí rồi!

Tác giả: Trái Dừa Trên Mây (Vân Thượng Gia Tử)

Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, ngụy dưỡng thành, ngụy sinh tử, hoan hỉ oan gia, ấm áp không ngược.

Tiếp tục đọc “Đại Vương muốn nôn rồi, Đại Vương động thai khí rồi!”

Chiếm giữ có thời hạn

Chiếm giữ có thời hạn

Tên gốc: 限时占有 (Hạn thời chiếm hữu)

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn – 杳杳一言

Thể loại: Đam mỹ, ABO, sinh tử văn, hợp đồng hôn nhân, cưới trước yêu sau, ngọt sủng, 1vs1, công có tật chân

Tiếp tục đọc “Chiếm giữ có thời hạn”

Mỹ nhân sư phụ cùng tiểu đồ đệ

Mỹ nhân sư phụ cùng tiểu đồ đệ

Hán Việt: Mỹ Nhân Sư Phụ Hòa Tiểu Đồ Đệ

Tác giả: Ôn Phong Như Cựu

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE , Tình cảm, Ngọt sủng, Niên hạ, Cường cường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Giang hồ ân oán, Đoản văn, Sư đồ, 1v1

Tiếp tục đọc “Mỹ nhân sư phụ cùng tiểu đồ đệ”

Phương pháp trừng phạt tiểu thụ ngoại tình

Phương pháp trừng phạt tiểu thụ ngoại tình

Tác giả: Bạch Chỉ Họa Quyển

Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Đoản văn, Phúc hắc công, Ngược thân.

Tiếp tục đọc “Phương pháp trừng phạt tiểu thụ ngoại tình”