365 ngày sau khi tôi chết

365 ngày sau khi tôi chết

Tác Giả: Ai Cũng Không Quen Biết Tôi

Thể loại: Đam mỹ, ngược, hiện đại, thế thân, tra công tiện thụ (không hẳn .-.), ngôi thứ nhất, SE. Tiếp tục đọc “365 ngày sau khi tôi chết”