Đạo thuật trên đầu lưỡi

Đạo thuật trên đầu lưỡi

Tên khác: Đầu lưỡi thượng đạo thuật

Tác giả: Lộc Thủy Chi Bạn

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , Huyền huyễn, Tu chân , Ngọt sủng, Thần tiên yêu quái, Phong thủy, Huyền học, Chủ thụ, Sảng văn, Kim bài đề cử, Linh dị thần quái.

Continue reading “Đạo thuật trên đầu lưỡi”