Vị Omega thơm ngon mềm mại kia

Vị Omega thơm ngon mềm mại kia

20200716

Tựa gốc: 那个香香软软的omega

Tác giả: Kỳ Lộc Bát Kim 祈鹿八今

Thể loại: Độc chiếm dục vọng siêu cường bá đạo công × tiểu đáng thương nhuyễn ngọt ngào thụ, ngụy huynh đệ niên hạ ABO cẩu huyết văn, đoản văn, sinh tử, hiện đại

Đọc tiếp “Vị Omega thơm ngon mềm mại kia”