Mỗi ngày sư tôn đều mất trí nhớ

Mỗi ngày sư tôn đều mất trí nhớ

20200266

Hệ liệt: Minh Nguyệt Lai Tương Chiếu

Tác giả: Kim Tịch Cố Niên/今夕故年

Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, huyền huyễn, tiên hiệp tu chân, ngọt sủng, niên hạ, chủ thụ, sư đồ, linh thần dị quái, HE, Không sào lão Thần Quân sư tôn thụ x nội liễm trung khuyển đồ đệ công

Đọc tiếp “Mỗi ngày sư tôn đều mất trí nhớ”