Tôi bảo này, cậu có thể cho cảnh khuyển của mình ăn no chút được không?

Tôi bảo này, cậu có thể cho cảnh khuyển của mình ăn no chút được không?

20180635

Tên gốc: Ngã thuyết nhĩ đích cảnh khuyển năng bất năng uy bão điểm

Tác giả: Ế Ế Lăng Sơ

Thể loại: Đoản văn, đam mỹ, hiện đại

Đọc tiếp “Tôi bảo này, cậu có thể cho cảnh khuyển của mình ăn no chút được không?”