Mười năm

Mười năm

20190717

Tên gốc: Cha nuôi – Kiền Đa (干爹)

Tên trên Tấn Giang: Mười năm yêu thầm (十年暗恋)

Tác giả: Hương Tiểu Mạch (香小陌) | Weibo | Permission

Thể loại: Hiện đại, cường cường, hỗ công, ngụy phụ tử, tình hữu độc chung, hiện thực hướng, HE.

Đọc tiếp “Mười năm”

Trọng hồi mạt thế chi thiên la kinh vũ

Trọng hồi mạt thế chi thiên la kinh vũ

重回末世之天罗惊羽

20170938

Tác giả: SISIMO

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, dị năng, Kiếm tam hệ thống, ngụy phụ tử, niên hạ, 1×1, HE

Đọc tiếp “Trọng hồi mạt thế chi thiên la kinh vũ”

Dưỡng cẩu di họa

Dưỡng cẩu di họa

20170804

Tên gốc: Dưỡng cẩu di họa 養狗遺患

Tác giả: Hỉ Thước Vong Hoài 喜鵲忘懷

Thể loại: hiện đại, thú x thú, niên hạ khuyển công – đại thúc miêu thụ, ngụy phụ tử, dưỡng thành, HE

Đọc tiếp “Dưỡng cẩu di họa”