Mười năm

Mười năm

20190717

Tên gốc: Cha nuôi – Kiền Đa (干爹)

Tên trên Tấn Giang: Mười năm yêu thầm (十年暗恋)

Tác giả: Hương Tiểu Mạch (香小陌) | Weibo | Permission

Thể loại: Hiện đại, cường cường, hỗ công, ngụy phụ tử, tình hữu độc chung, hiện thực hướng, HE.

Đọc tiếp “Mười năm”

Trọng hồi mạt thế chi thiên la kinh vũ

Trọng hồi mạt thế chi thiên la kinh vũ

重回末世之天罗惊羽

20170938

Tác giả: SISIMO

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, dị năng, Kiếm tam hệ thống, ngụy phụ tử, niên hạ, 1×1, HE

Đọc tiếp “Trọng hồi mạt thế chi thiên la kinh vũ”