Vĩnh dạ chi phong

Vĩnh dạ chi phong

20171047

Tác giả: Chỉ Tiêm Đích Vịnh Thán Điều

Thể loại: chủ công, thiên chi kiêu tử, toàn tức võng du, bên ngoài cao lãnh bên trong ôn nhu phúc hắc nam thần công x bên ngoài tinh anh bên trong nhân thê si hán fan cuồng thụ

Đọc tiếp “Vĩnh dạ chi phong”

Thích em lâu hơn chút nữa

Thích em lâu hơn chút nữa

(Yêu thích em lâu hơn một chút)

20171032

Tác giả: Thị Tửu Cật Trà

Thể loại: điềm văn, hiện đại, chủ thụ, ôn nhu công x nhuyễn manh thụ, ấm áp, thanh xuân vườn trường, có h, đoản văn, HE…

Đọc tiếp “Thích em lâu hơn chút nữa”