Thiếu gia cùng gia nô

Thiếu gia cùng gia nô

20180331

Tác giả: Mộc Bối.

Thể loại: đam mỹ, truyện ngắn, cổ đại, ngược, 1×1, mỹ cường bá đạo niên hạ công x nhược thuần phác đại hán thúc thụ, OE theo hướng HE từ khía cạnh nào đó.

Đọc tiếp “Thiếu gia cùng gia nô”