Trung nhị bệnh cùng người yêu của hắn

Trung nhị bệnh cùng người yêu của hắn

20200212

Tác giả: Dục Trục Khinh Kỵ

Thể loại: đam mỹ, mỹ công cường (tráng) thụ, hiện đại (nhưng lại hơi phi thực tế =]]), hắc bang (make colors only), niên hạ, hài hước

Đọc tiếp “Trung nhị bệnh cùng người yêu của hắn”

Giáo chủ cường đại nhà ta biến thành ngốc tử

Giáo chủ cường đại nhà ta biến thành ngốc tử

20200211

Tác giả: Dục Trục Khinh Kỵ

Thể loại: đam mỹ, mỹ công cường (tráng) thụ, võ lâm giang hồ (make colors like always), np (trá hình), (thiệt ra là) 1vs1, hài hước

Đọc tiếp “Giáo chủ cường đại nhà ta biến thành ngốc tử”

Tôi không làm đại ca nhiều năm rồi!

Tôi không làm đại ca nhiều năm rồi!

20190116

Tên gốc: 我不做大哥好多年

Tác giả: Kinkin

Thể loại: Kiêu ngạo công, cường thụ, cẩu huyết, gương vỡ lại lành, đại ca vườn trường.

Đọc tiếp “Tôi không làm đại ca nhiều năm rồi!”

Chuyện cũ về hùng chủ đáng yêu của nguyên soái

Chuyện cũ về hùng chủ đáng yêu của nguyên soái

20180806

Tên gốc: Liên quan đến hắn tiểu kiều thê

Tác giả: Nhất Bôi Tửu Lương

Thể loại: Trùng tộc, kiều thê mỹ công x si hán cường thụ, thụ sủng công, 1v1 HE.

Đọc tiếp “Chuyện cũ về hùng chủ đáng yêu của nguyên soái”