Tôi không làm đại ca nhiều năm rồi!

Tôi không làm đại ca nhiều năm rồi!

20190116

Tên gốc: 我不做大哥好多年

Tác giả: Kinkin

Thể loại: Kiêu ngạo công, cường thụ, cẩu huyết, gương vỡ lại lành, đại ca vườn trường.

Đọc tiếp “Tôi không làm đại ca nhiều năm rồi!”

Chuyện cũ về hùng chủ đáng yêu của nguyên soái

Chuyện cũ về hùng chủ đáng yêu của nguyên soái

20180806

Tên gốc: Liên quan đến hắn tiểu kiều thê

Tác giả: Nhất Bôi Tửu Lương

Thể loại: Trùng tộc, kiều thê mỹ công x si hán cường thụ, thụ sủng công, 1v1 HE.

Đọc tiếp “Chuyện cũ về hùng chủ đáng yêu của nguyên soái”

Điểu đại hữu thí dụng

Điểu đại hữu thí dụng

(Tờ rym to mà để làm éo gì – 鸟大有屁用)

20160407

Tác giả: Hắc Ám Chi Quang (黑暗之光)

Thể loại: đam mỹ, hài bỉ, hiện thực hướng, bi đát thầy thuốc công x cường tráng cảnh sát thụ, 1×1, HE

Đọc tiếp “Điểu đại hữu thí dụng”

Xuyên việt chi ký sự tiểu thú nhân nhát gan tìm công

Xuyên việt chi ký sự tiểu thú nhân nhát gan tìm công

(Xuyên việt chi đảm tiểu thú nhân tầm công ký)

20160846

Tác giả: Mộc Dương Tử 沐阳子

Thể loại: đam mỹ, dị thế đại lục, thú nhân, cư tê, 1×1, HE, ấm áp, sủng văn.

Đọc tiếp “Xuyên việt chi ký sự tiểu thú nhân nhát gan tìm công”