Yêu nhau sáu năm, bạn trai cũ hỏi tôi là ai còn kéo đen tôi

Yêu nhau sáu năm, bạn trai cũ hỏi tôi là ai còn kéo đen tôi

20180642

Tác giả: Tiểu Việt Nhi

Thể loại: Hiện đại, HE ,tình cảm, ngọt sủng, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, chủ thụ, nhẹ nhàng, đô thị tình duyên, võng phối

Đọc tiếp “Yêu nhau sáu năm, bạn trai cũ hỏi tôi là ai còn kéo đen tôi”

Tôi bảo này, cậu có thể cho cảnh khuyển của mình ăn no chút được không?

Tôi bảo này, cậu có thể cho cảnh khuyển của mình ăn no chút được không?

20180635

Tên gốc: Ngã thuyết nhĩ đích cảnh khuyển năng bất năng uy bão điểm

Tác giả: Ế Ế Lăng Sơ

Thể loại: Đoản văn, đam mỹ, hiện đại

Đọc tiếp “Tôi bảo này, cậu có thể cho cảnh khuyển của mình ăn no chút được không?”