Xuyên thành vai ác phải sống làm sao

Xuyên thành vai ác phải sống làm sao

20200307

Tên gốc: Xuyên việt thành phản phái yếu như hà hoạt mệnh

Tác giả: Y Y Dĩ Dực

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Xuyên sách , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Nhiều CP , Hài hước , Pháo hôi , 1v1

Đọc tiếp “Xuyên thành vai ác phải sống làm sao”

Vật dụng trong nhà đều thích đè tui

Vật dụng trong nhà đều thích đè tui

20200304

Tên gốc: Gia cụ vật chết đều thích thượng ta

Tác giả: Hoa Tâm Giả

Thể loại: Chủ thụ, trọng sinh, tương lai, cơ giáp, khoa học giả tưởng, linh dị thần quái, hào môn thế gia.

Đọc tiếp “Vật dụng trong nhà đều thích đè tui”

Mỗi ngày sư tôn đều mất trí nhớ

Mỗi ngày sư tôn đều mất trí nhớ

20200266

Hệ liệt: Minh Nguyệt Lai Tương Chiếu

Tác giả: Kim Tịch Cố Niên/今夕故年

Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, huyền huyễn, tiên hiệp tu chân, ngọt sủng, niên hạ, chủ thụ, sư đồ, linh thần dị quái, HE, Không sào lão Thần Quân sư tôn thụ x nội liễm trung khuyển đồ đệ công

Đọc tiếp “Mỗi ngày sư tôn đều mất trí nhớ”

Ra vẻ mang Tool Hack là dễ chết nhất

Ra vẻ mang Tool Hack là dễ chết nhất

20200263

Tên khác: Người dùng cheatcode dễ chết nhất / Người gian lận dễ chết nhất

Tác giả: Thập Tự Khanh

Thể loại: Đam mỹ, nhất thụ nhất công, chủ thụ, cổ phong, chút ngược, sủng văn, ấm áp hoà bình, ám vệ trung khuyển bia đỡ đạn công x chủ nhân tay trơn thụ

Đọc tiếp “Ra vẻ mang Tool Hack là dễ chết nhất”