Phù hiệu sai chỗ

Phù hiệu sai chỗ

20200334

Tên gốc: Thác vị phù hào 《 错位符号 》

Tác giả: Trì Vấn Thủy 池问水

Thể loại: Thâm tình xinh đẹp công x bạo lực cường thụ, ABO, trúc mã, sinh tử, HE, vườn trường đến trưởng thành, HE.

Đọc tiếp “Phù hiệu sai chỗ”

Tin tức tố của cậu ấy ngọt quá đi

Tin tức tố của cậu ấy ngọt quá đi

20200306

Tên gốc:  他的信息素甜炸了

Tác giả: Hôi Kiếm Như Vũ – 灰剑如羽

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm, Song khiết, ABO, Song hướng yêu thầm, Nhiều CP, Đô thị tình duyên , 1v1

Đọc tiếp “Tin tức tố của cậu ấy ngọt quá đi”