Thiên sơn khán tà dương

Thiên sơn khán tà dương

千山看斜阳

20160634

Tác giả: Mãn Tọa Y Quang Thắng Tuyết – 满座衣冠胜雪

Thể loại: ấm áp, xuyên việt thì không, quân sự, 1vs1 (hỗ công), ngược thân (nhẹ khúc đầu), ngược tâm (vô cùng nhẹ ở cuối bộ 1), HE

Đọc tiếp “Thiên sơn khán tà dương”