Độ xuân sơn

Độ xuân sơn

20200565

Tên: Độ Xuân Sơn (渡山春)

Tác giả: Mặc Triếp Thủy Vân Yên (墨辄水云烟)

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, tu chân, hệ thống, đồng nhân Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện

Đọc tiếp “Độ xuân sơn”