Cả thế giới chỉ có mình ta tin rằng ta có vị hôn thê

Cả thế giới chỉ có mình ta tin rằng ta có vị hôn thê

Tên gốc: 全世界只有我一人相信我有未婚妻

Tác giả: Xao Sang (Xao Thị Bản Thể) – 敲sang (敲是本体)

Thể loại: Ma đạo tổ sư Đồng nhân văn, Ngọt, Sủng, có H, HE, thời kì Cầu học, OCC.

Tiếp tục đọc “Cả thế giới chỉ có mình ta tin rằng ta có vị hôn thê”

Nếu Di Lăng lão tổ và Hàm Quang quân có một nữ nhi

Nếu Di Lăng lão tổ và Hàm Quang quân có một nữ nhi

Tên gốc: 假如夷陵老祖和含光君有个女儿

Tác giả: Aurora

Thể loại: đam mĩ, đồng nhân văn, sinh tử văn, HE

Tiếp tục đọc “Nếu Di Lăng lão tổ và Hàm Quang quân có một nữ nhi”

Mười ba năm Ngụy Vô Tiện ăn chực ở Cực Lạc phường

Mười ba năm Ngụy Vô Tiện ăn chực ở Cực Lạc phường

Tác giả: 君子梦

Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư, Thiên Quan Tứ Phúc

Tiếp tục đọc “Mười ba năm Ngụy Vô Tiện ăn chực ở Cực Lạc phường”