Xuyên thành pháo hôi nam xứng

Xuyên thành pháo hôi nam xứng

穿成炮灰男配

20180448

Tác giả: Đường Nhất Trương 唐一张

Thể loại: Tình hữu độc chung, xuyên sách, chủ thụ, vô cùng ngược, HE, đoản văn, cấm dục hệ công VS chết không biết xấu hổ trêu ghẹo người thụ, cổ trang

Đọc tiếp “Xuyên thành pháo hôi nam xứng”

Vương Hoài Phong và Quý Văn Cảnh

Vương Hoài Phong và Quý Văn Cảnh

20180447

Tác giả: Nhất Cá Mễ Bính

Thể loại: si hán thâm tình tổng tài công X ôn nhuận tiểu hắc thỏ thụ, kết hôn trước yêu sau, thầm mến trở thành sự thật, miếng bánh ngọt trước khi ngủ, đoản văn

Đọc tiếp “Vương Hoài Phong và Quý Văn Cảnh”