Gã hề cuồng dại

Gã hề cuồng dại

20200318

Tác giả: Lục Đạo Điểu

Thể loại: Hiện đại, bệnh kiều sát nhân biến thái công x phú hào thẳng nam hắc hóa thụ, giam cầm, hắc ám, hơi kinh dị, đoản văn, HE.

Đọc tiếp “Gã hề cuồng dại”