Diễm cốt

Diễm cốt

20200623

Tác giả: Đào Bảo Quyển (Minh Quỷ).

Thể loại: Chính khí đầu gỗ bộ đầu công x điều giáo sư chuyên dạy s*x nhưng ngây thơ khiết thụ, cổ trang, giang hồ, hài, dụ thụ, thiên chi kiêu tử, HE.

Đọc tiếp “Diễm cốt”

Giáo chủ cường đại nhà ta biến thành ngốc tử

Giáo chủ cường đại nhà ta biến thành ngốc tử

20200211

Tác giả: Dục Trục Khinh Kỵ

Thể loại: đam mỹ, mỹ công cường (tráng) thụ, võ lâm giang hồ (make colors like always), np (trá hình), (thiệt ra là) 1vs1, hài hước

Đọc tiếp “Giáo chủ cường đại nhà ta biến thành ngốc tử”