Giáo chủ cường đại nhà ta biến thành ngốc tử

Giáo chủ cường đại nhà ta biến thành ngốc tử

20200211

Tác giả: Dục Trục Khinh Kỵ

Thể loại: đam mỹ, mỹ công cường (tráng) thụ, võ lâm giang hồ (make colors like always), np (trá hình), (thiệt ra là) 1vs1, hài hước

Đọc tiếp “Giáo chủ cường đại nhà ta biến thành ngốc tử”

Xuyên đến cuộc sống khổ bức của giáo chủ ma giáo

Xuyên đến cuộc sống khổ bức của giáo chủ ma giáo

20190626

Tác giả: Thâm Mặc

Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, HE, võ hiệp, xuyên việt, ngọt sủng, chủ thụ, nhẹ nhàng, giang hồ ân oán

Đọc tiếp “Xuyên đến cuộc sống khổ bức của giáo chủ ma giáo”