Tổng giám đốc si mê người yêu yêu nghiệt

Tổng giám đốc si mê người yêu yêu nghiệt

20190429

Tác giả: Lê Ương

Thể loại: hiện đại, xuyên thư, ngot sủng, hào môn thế gia, giới giải trí, chủ thụ, cường cường

Đọc tiếp “Tổng giám đốc si mê người yêu yêu nghiệt”

Cuộc sống muôn màu của anh chàng mặt than

Cuộc sống muôn màu của anh chàng mặt than

20190428

Tên gốc: Diện than nam đích thải sắc nhân sinh

Tác giả: Vạn Sắc

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, song khiết, nhẹ nhàng, 1vs1, H văn, HE

Đọc tiếp “Cuộc sống muôn màu của anh chàng mặt than”

Mục Dã

Mục Dã

20190426

Tác giả: Điểm Điểm Vạn

Thể loại: Nội liễm ôn nhu lão sư nhược công x tùy tính tâm cơ bác sĩ thụ, gương vỡ lại lành, ngụy thúc cháu, niên thượng, chủ công, ngược, hiện đại

Đọc tiếp “Mục Dã”