Khiêu khích bên người

Khiêu khích bên người

20160410

Tác giả: Công Phu Bao Tử

Thể loại: hiện đại, cường cường, phúc hắc lãnh tĩnh công, quen giữ khoảng cách với người ngoài trì độn trong tình cảm có điểm nhị hoá thụ, công bẻ cong thụ, hài, ấm áp, HE

Đọc tiếp “Khiêu khích bên người”