Xuyên thư chi liêu hán công lược

Xuyên thư chi liêu hán công lược

20170752

Tác giả: Công Tử Vu Ca / Công Tử Ca

Thể loại: đam mỹ, xuyên thư, ngọt sủng, hiện đại, “ưu điểm ngươi muốn hắn đều có” thật cao lãnh cấm dục công VS “miệng ngại thân thẳng” giả cao lãnh liêu hán* cuồng ma thụ, HE

Đọc tiếp “Xuyên thư chi liêu hán công lược”

Thời gian cùng tôi yêu em

Thời gian cùng tôi yêu em

20170745

Tên truyện: Thời gian cùng tôi yêu em 时光和我爱着你

Tác giả: Thất Qua Mị 七瓜咩

Thể loại: Đô thị tình duyên, hoa quý mùa mưa, hoan hỉ oan gia, ngọt, ngụy tình địch, tiểu khả ái thụ x khối băng muộn tao công

Đọc tiếp “Thời gian cùng tôi yêu em”