Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi

Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi

20200651

Tác giả: Tương Tử Bối 酱子贝

Thể loại: Trầm ổn nội liễm công x quạnh quẽ mỹ nhân thụ, đổi công, thầm mến trở thành sự thật, hiện đại, đam mỹ, HE.

Đọc tiếp “Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi”

Anh ấy đẹp đến từng ngón tay

Anh ấy đẹp đến từng ngón tay

20190222

Tác giả: Mộc Thược Tỷ Tỷ

Thể loại: Nhược cường, mỹ cường, thụ sủng công, tình địch biến tình nhân (đổi thụ), cúc khiết, không phản công, công mắc bệnh về máu, 1v1, HE.

Đọc tiếp “Anh ấy đẹp đến từng ngón tay”

Ánh trăng trong lòng hắn

Ánh trăng trong lòng hắn

20180301

Tên gốc: Tha Đích Bạch Nguyệt Quang _ 他的白月光。

Tạm dịch: Ánh Trăng Trong Lòng Hắn

Tác giả: Sơ Hòa _ 初禾。

Thể loại: mất trí nhớ (nên có phần) tra công x si tình dương quang thụ (thương nhân x đặc chủng), cường cường, hiện đại, yêu từ cái nhìn đầu tiên, gương vỡ lại lành, 1×1, HE.

Đọc tiếp “Ánh trăng trong lòng hắn”