Câu chuyện của Thị trưởng

Câu chuyện của Thị trưởng

20200237

Tác giả: Đệ 14 の bảo lam vũ dực – 第 14 の 宝蓝羽翼

Thể loại: hiện đại, cục trưởng công × thị trưởng thụ, thuần sinh, ngược thân

Đọc tiếp “Câu chuyện của Thị trưởng”

Sâu thẳm trong đêm

Sâu thẳm trong đêm

20190331

Tên gốc: 夜色深处 – Dạ Sắc Thâm Xử

Tác giả: Hoài Thượng

Thể loại: hiện đại, hào môn thế gia, cường thủ đoạt hào, ngược luyến tình thâm, gương vỡ lại lành, cường thế cố chấp ngạo kiều công VS ẩn nhẫn ôn nhu thụ , 1×1, HE

Đọc tiếp “Sâu thẳm trong đêm”