Khang Hi trọng sinh dưỡng thái tử

Khang Hi trọng sinh dưỡng thái tử

20180715

Tên gốc: 康熙重生养太子

Tác giả: Phong Tăng 风曾

Thể Loại: trọng sinh, thanh xuyên, cung đình, Khang Hi sủng nịch công x Ngạo kiều thái tử thụ, phụ tử niên thượng, công sủng thụ, cung đấu, dưỡng thành, HE

Đọc tiếp “Khang Hi trọng sinh dưỡng thái tử”