Ngựa non háu đá

Ngựa non háu đá

20190648

Tên gốc: Liệt câu

Tác giả: Hàn Thục

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, chủ công, cường cường, niên thượng, gương vỡ lại lành, thụ truy công, tình hữu độc chung, điềm văn, HE.

Đọc tiếp “Ngựa non háu đá”

Không vũ lực không hợp tác

Không vũ lực không hợp tác

20190647

Tác giả: Thành Tâm

Thể loại: Hiện đại, 1×1, tâm cơ phúc hắc độc chiếm dục cường công x ý chí quật cường thụ, chủ thụ, cường thủ hào đoạt, gương vỡ lại lành, ngược tâm.

Đọc tiếp “Không vũ lực không hợp tác”

Cùng Quân đi về

Cùng Quân đi về

20190646

Tác giả: Đào Chi Yêu

Thể loại: Trầm ổn ôn nhu hoàng đế công x Đại nội tổng quản ôn nhuận kiên cường trung khuyển thụ, hỗ sủng, 1×1, cung đình hầu tước, bố y sinh hoạt, tình hữu độc chung, HE.

Đọc tiếp “Cùng Quân đi về”

Trong tang lễ của bạn trai cũ phát hiện đối phương thành quỷ

Trong tang lễ của bạn trai cũ phát hiện đối phương thành quỷ

20190643

Tựa gốc: Tại tiền nam hữu táng lễ thượng phát hiện tha thành liễu quỷ 《 在前男友葬礼上发现他成了鬼 》

Tên khác: Phát hiện bạn trai cũ biến thành quỷ tại tang lễ của em ấy

Tác giả: Mạn Tả Thi Thư – 漫写诗书

Thể loại: Đoản văn, Hiện đại, Chủ công, Linh dị thần quái, Điềm văn, HE

Đọc tiếp “Trong tang lễ của bạn trai cũ phát hiện đối phương thành quỷ”