Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tập

Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tập

20200582

Tác giả: Tô Cảnh Nhàn

Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, HE, cường cường, tình cảm, ngọt sủng, vườn trường, hoan hỉ oan gia, chủ thụ, đô thị tình duyên, thanh thủy văn

Đọc tiếp “Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tập”

Kẻ thù không đội trời chung của tôi cuối cùng cũng phá sản

Kẻ thù không đội trời chung của tôi cuối cùng cũng phá sản

20200435

Tác giả: Tương Tử Bối

Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu.

Đọc tiếp “Kẻ thù không đội trời chung của tôi cuối cùng cũng phá sản”