Tin tức tố của cậu ấy ngọt quá đi

Tin tức tố của cậu ấy ngọt quá đi

20200306

Tên gốc:  他的信息素甜炸了

Tác giả: Hôi Kiếm Như Vũ – 灰剑如羽

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm, Song khiết, ABO, Song hướng yêu thầm, Nhiều CP, Đô thị tình duyên , 1v1

Đọc tiếp “Tin tức tố của cậu ấy ngọt quá đi”

Vật dụng trong nhà đều thích đè tui

Vật dụng trong nhà đều thích đè tui

20200304

Tên gốc: Gia cụ vật chết đều thích thượng ta

Tác giả: Hoa Tâm Giả

Thể loại: Chủ thụ, trọng sinh, tương lai, cơ giáp, khoa học giả tưởng, linh dị thần quái, hào môn thế gia.

Đọc tiếp “Vật dụng trong nhà đều thích đè tui”

Bán ác ma và triệu hoán thú tà ác của hắn

Bán ác ma và triệu hoán thú tà ác của hắn

20200264

Hán Việt: Bán ác ma hòa tha đích tà ác triệu hoán thú

Tác giả: Thủ Sơ 首初

Thể loại: Bị cưỡng ép triệu hoán công X khổ bức bán ác ma thụ, kỳ huyễn, phương tây, đoản văn, ngọt.

Đọc tiếp “Bán ác ma và triệu hoán thú tà ác của hắn”