Phùng chỉ béo phì

Phùng chỉ béo phì

20200102.jpg

Tên gốc: Phùng chỉ phát mập 奉旨发胖

Tác giả: Bất Thị Phong Động 不是风动

Thể loại: Tình hữu độc chung, tiên hiệp tu chân, điềm văn cổ trang, bề ngoài cao lãnh nội tâm phúc hắc ngây thơ công X chủ động rộng rãi thích ăn tiểu phượng hoàng thụ, huyền huyễn, thụ truy công, kiếp trước kiếp này.

Đọc tiếp “Phùng chỉ béo phì”

Hệ thống nam xứng có lời muốn nói

Hệ thống nam xứng có lời muốn nói

20191218.png

Hán Việt: Nam phối hệ thống hữu thoại yếu thuyết

Tác giả: Ấp Úc (悒郁)

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, hiện đại, HE, tình cảm, hệ thống, xuyên nhanh, chủ công, hoán đổi linh hồn, đoản văn

Đọc tiếp “Hệ thống nam xứng có lời muốn nói”

Đừng kỳ thị giống loài

Đừng kỳ thị giống loài

20191202.jpg

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Tu chân , Thần tiên yêu quái , Song khiết , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Kiếp trước kiếp này , Thiên chi kiêu tử , Kim bài đề cử 🥇 , Linh dị thần quái

Đọc tiếp “Đừng kỳ thị giống loài”