Trong tang lễ của bạn trai cũ phát hiện đối phương thành quỷ

Trong tang lễ của bạn trai cũ phát hiện đối phương thành quỷ

20190643

Tựa gốc: Tại tiền nam hữu táng lễ thượng phát hiện tha thành liễu quỷ 《 在前男友葬礼上发现他成了鬼 》

Tên khác: Phát hiện bạn trai cũ biến thành quỷ tại tang lễ của em ấy

Tác giả: Mạn Tả Thi Thư – 漫写诗书

Thể loại: Đoản văn, Hiện đại, Chủ công, Linh dị thần quái, Điềm văn, HE

Đọc tiếp “Trong tang lễ của bạn trai cũ phát hiện đối phương thành quỷ”

Khuyển ảnh đế giới giải trí

Khuyển ảnh đế giới giải trí

20190621

Tên gốc: Ngu Nhạc Quyển Khuyển Ảnh Đế

Tác giả: superpanda

Thể loại: giới giải trí, linh hồn chuyển đổi, hoan hỉ oan gia, đô thị tình duyên.

Đọc tiếp “Khuyển ảnh đế giới giải trí”

Muốn phi thăng thì yêu đi

Muốn phi thăng thì yêu đi

20190613

Tên gốc: Tưởng phi thăng tựu đàm luyến ái

Tác giả: Long Thất

Thể loại: Cường cường, 1×1, tiên hiệp, tu chân, thanh mai trúc mã, hệ thống, song khiết, chủ thụ, hỗ sủng, HE

Đọc tiếp “Muốn phi thăng thì yêu đi”