Khoái xuyên chi vạn nhân mê 2

Khoái xuyên chi vạn nhân mê 2

20200584

Tên gốc: 快穿之万人迷2

Tác giả: Đông Thi Nương

Thể loại: Đam mỹ, Xuyên nhanh, Cổ đại, Hiện đại, Tương lai, Tình cảm, Hệ thống, Vị diện, HE

Đọc tiếp “Khoái xuyên chi vạn nhân mê 2”

Hình như tôi phải lòng một thợ săn tiền thưởng

Hình như tôi phải lòng một thợ săn tiền thưởng

20200422

Tên gốc: 我好像喜欢上了一个赏金猎人

Tác giả: Nhất Chỉ Đại Nhạn

Thể loại: Đam mỹ, nguyên sang, tương lai, huyền huyễn, ma pháp, ngọt sủng, song hướng yêu thầm, sảng văn, HE

Đọc tiếp “Hình như tôi phải lòng một thợ săn tiền thưởng”

Vật dụng trong nhà đều thích đè tui

Vật dụng trong nhà đều thích đè tui

20200304

Tên gốc: Gia cụ vật chết đều thích thượng ta

Tác giả: Hoa Tâm Giả

Thể loại: Chủ thụ, trọng sinh, tương lai, cơ giáp, khoa học giả tưởng, linh dị thần quái, hào môn thế gia.

Đọc tiếp “Vật dụng trong nhà đều thích đè tui”