Gã hề cuồng dại

Gã hề cuồng dại

20200318

Tác giả: Lục Đạo Điểu

Thể loại: Hiện đại, bệnh kiều sát nhân biến thái công x phú hào thẳng nam hắc hóa thụ, giam cầm, hắc ám, hơi kinh dị, đoản văn, HE.

Đọc tiếp “Gã hề cuồng dại”

Quỷ sự vô tận

Quỷ sự vô tận

20190221

Tác giả: Mộc Hề Nương

Thể loại: Linh dị thần quái, huyền nghi trinh thám, hiện đại, 1vs1, sảng văn, ngọt sủng, chủ thụ, cường cường

Đọc tiếp “Quỷ sự vô tận”

Trước có bệnh kiều sau có quỷ

Trước có bệnh kiều sau có quỷ

20181231

Tác giả: Nhất Bôi Tửu Lương

Thể loại: Tình hữu độc chung, nhân duyên tình cờ, gặp gỡ khủng bố, hiện đại, linh dị, chủ công, bệnh kiều si hán thụ

Đọc tiếp “Trước có bệnh kiều sau có quỷ”