Cây kéo của Lý thợ may

Cây kéo của Lý thợ may

20181207

Tên gốc: Lý tài phùng đích tiễn đao

Tác giả: Sơn U Quân

Thể loại: Thần quái, ôn nhu bạc tình công x mỹ nhân thụ, cổ phong, đoản văn, có (chút) thịt

Đọc tiếp “Cây kéo của Lý thợ may”

Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầu

Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầu

20181219

Hán Việt: Đương niên vạn lí mịch phong hầu

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Thể loại: Cổ trang, cường cường, ngọt sủng, song hướng yêu thầm, chủ thụ, cung đình hầu tước, 1v1, HE. Cố chấp hung ác nham hiểm lưu manh công x lạc quan thích đoán lung tung thụ

Đọc tiếp “Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầu”