Chồng à, anh có thể lưu tâm đến em hơn được không!

Chồng à, anh có thể lưu tâm đến em hơn được không!

20200486

Tên gốc: Tức phụ ngươi có thể cẩn thận chút à!

Tác giả: Tiểu Hương Lư

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, ấm áp, sủng công

Đọc tiếp “Chồng à, anh có thể lưu tâm đến em hơn được không!”

Cuộc sống sau khi kết hôn

Cuộc sống sau khi kết hôn

20200427

Tên gốc: Hôn hậu nhật thường – 婚后日常

Tác giả: Ngã Chính Thị Tưởng Khán Nhất Thiên – 只是想看一篇

Thể loại: Tính dục lớn cuồng chiếm hữu thích ăn dấm chua công x sủng công đại mỹ nhân thụ, hiện đại, ABO, có H, cưỡng ái (?), HE, đoản văn.

Đọc tiếp “Cuộc sống sau khi kết hôn”

Mùi cơ thể của cậu thật là thơm

Mùi cơ thể của cậu thật là thơm

20190516.jpg

Tên gốc: 你好好闻 (Cậu thật dễ ngửi)

Tác giả: Nhật Nhật Ai Ngạ

Thể loại: Chủ công, hiện đại, nóng nảy hay đỏ mặt NHƯỢC công x ngày ngày đều nghĩ trăm phương ngàn kế ngửi mùi cơ thể của công si hán thụ, vườn trường, ngọt văn, đoản văn, HE.

Đọc tiếp “Mùi cơ thể của cậu thật là thơm”

Mất khống chế

Mất khống chế

20190307

Tác giả: Phế Phu Nhất Chỉ

Thể loại: chủ công, hiện đại, hắc đạo, cường công cường thụ, cao lĩnh chi hoa tô gãy cánh đại lão công × trung khuyển hắc hoá thụ, niên thượng (công lớn hơn thụ 10 tuổi), thụ giam cầm công, HE.

Đọc tiếp “Mất khống chế”

Anh ấy đẹp đến từng ngón tay

Anh ấy đẹp đến từng ngón tay

20190222

Tác giả: Mộc Thược Tỷ Tỷ

Thể loại: Nhược cường, mỹ cường, thụ sủng công, tình địch biến tình nhân (đổi thụ), cúc khiết, không phản công, công mắc bệnh về máu, 1v1, HE.

Đọc tiếp “Anh ấy đẹp đến từng ngón tay”