Vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi

Vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi

直抢男主也是够了

20160936

Nhất trực thưởng nam chủ dã thị cú liễu

Tác giả: Ngã Thị Tổng Tài 我是总裁

Thể loại: Khoái xuyên, hoan hỉ oan gia, tình hữu độc chung, xuyên qua thời không, nhanh xuyên, hệ thống, phúc hắc công, bẻ cong thẳng nam

Đọc tiếp “Vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi”

Ngọa tào! Nữ thần của ta cư nhiên là nam nhân

Ngọa tào! Nữ thần của ta cư nhiên là nam nhân

(卧槽!我的女神居然是个男人)

20160916

Tác giả: Vũ Điền Quân 雨田君

Thể loại: Xinh đẹp như hoa ngụy nương coser công X ngựa giống nhà văn trạch nam thụ, H, hiện đại

Đọc tiếp “Ngọa tào! Nữ thần của ta cư nhiên là nam nhân”

Trúc mã rồi sẽ thành đôi

Trúc mã rồi sẽ thành đôi

(竹马终成双)

20160934

Tác giả: Quý Thù Ương – 季殊央

Thể loại: hiện đại, thanh mai trúc mã, võng phối (ít), HE, ban đầu công hơi tra nhưng vẫn là ôn nhu trung khuyển công, tạc mao thụ

Đọc tiếp “Trúc mã rồi sẽ thành đôi”