Bất cẩn cái chọc thủng trời

Bất cẩn cái chọc thủng trời

20171104

Tác giả: Long Thất

Edit: ilysm (anhhoachibich.wordpress.com)

Thể loại: Ảo tưởng không gian, tu chân huyền huyễn, tiên hiệp tu chân, trọng sinh, tự công tự thụ, 1×1, HE

Đọc tiếp “Bất cẩn cái chọc thủng trời”