Sử tiền nam thê hàm ngư phiên thân ký

Sử tiền nam thê hàm ngư phiên thân ký

20160125

Tác giả: Đại Thúc Vô Lương

Thể loại: Xuyên việt, chủng điền, nhất thụ nhị công, hỗ công (bạn thụ có đè hai bạn công, hai công không phát sinh quan hệ), cường cường, có hóa thú, HE

Đọc tiếp “Sử tiền nam thê hàm ngư phiên thân ký”

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại

Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại

20160106

Tác giả: Thiểu Tương Nữ

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, thầm mến

Đọc tiếp “Cuộc sống sau khi nhặt về vị nam thần làm ăn thất bại”