Đông Phương Bất Bại chi Liên ái Đông Phương

Đông Phương Bất Bại chi Liên ái Đông Phương

20180414

Tác giả: Thập Thế (十世 )

Thể loại: xuyên không [từ tương lai xuyên về quá khứ], sinh tử văn, cường cường, ĐP GG là người yêu.

Đọc tiếp “Đông Phương Bất Bại chi Liên ái Đông Phương”