Những cách chống copy trên WordPress và Blogspot

Những cách chống copy trên
Wordpress và Blogspot

chongcopy-01

Trong thời đại mà 1 bộ truyện chục trang ăn cắp như bây giờ thì mình nghĩ ít nhiều những ai là editor cũng từng tìm hiểu về vấn đề chống repost/chống copy. Bài viết này ghi lại những hiểu biết và kinh nghiệm của mình, ai có hứng thú có thể đọc. Bài viết từ 1 đứa không chuyên văn cũng không chuyên tin nên tính mạch lạc và logic sẽ không cao. Đọc tiếp “Những cách chống copy trên WordPress và Blogspot”