Tra công muốn giết tôi

Tra công muốn giết tôi

20191107.png

Tên gốc: Tra công tưởng muốn giết ta 渣攻想要杀了我

Tác giả: Bão Khốc Thiên Tài 跑酷天才

Thể loại: Hiện đại, tra công (ngụy) tiện thụ, hơi huyền nghi phản sát (giết ngược lại)

Đọc tiếp “Tra công muốn giết tôi”

Sổ tay tra thụ tìm đường chết

Sổ tay tra thụ tìm đường chết

20181224

Tên gốc: Tra Thụ Tác Tử Thủ Sách ( 渣受作死手冊 )

Tác giả: Giang Thủy Dao ( 江水遙 )

Thể loại: 1 x 1, nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, niên hạ, hỗ công, cường cường, chủ thụ, tình cảm, thụ truy công, thụ sủng công, si tình thụ, tra công tiện thụ, kiêu ngạo con ông cháu cha tra thụ x phúc hắc mỹ nhân tra công, HE

Đọc tiếp “Sổ tay tra thụ tìm đường chết”