Nhân ngư ảnh đế

Nhân ngư ảnh đế

20190101

Tên gốc: Nhân ngư ảnh đế(人鱼影帝 [ 藏剑 ])

Tác giả: Vân Quá Thị Phi

Thể loại: Hiện đại, Kiếm Tam đồng nhân, trùng sinh, nhân ngư, ABO, showbiz, hào môn, bàn tay vàng, sinh tử

Đọc tiếp “Nhân ngư ảnh đế”

Đến tương lai tôi là học bá

Đến tương lai tôi là học bá

20171007

Tác giả: Kỷ Nam Thành

Thể loại: xuyên đến tương lai, đồng nhân Kiếm Tam, môn phái Trường Ca môn, có cơ giáp, công thụ đều cường, công sủng thụ, 1×1, HE, chủ thụ.

Đọc tiếp “Đến tương lai tôi là học bá”

Thú thế chi quân gia biến hoàng phu

Thú thế chi quân gia biến hoàng phu

《兽世之军爷变皇夫》

20170134

Tác giả: Túy Hoa Ngọa Tuyết 《醉花卧雪》

Thể loại: xuyên việt, Kiếm Tam, dị thế, thú nhân đại lục, cao quý lãnh diễm thú Hoàng công x nhị hóa thổ hào Quân gia thụ, hệ thống, cường cường, sinh tử, HE

Đọc tiếp “Thú thế chi quân gia biến hoàng phu”