Xuyên việt chủng điền chi mãn Đường Xuân

Xuyên việt chủng điền chi mãn Đường Xuân

(Đường Xuân xuyên qua làm ruộng)

20180840

Tác giả: Ôn Thôn Đích Nữ Nhân

Thể loại: Xuyên qua, chủng điền, tùy thân không gian, sinh tử, ấm áp, 1 x 1, HE.

Đọc tiếp “Xuyên việt chủng điền chi mãn Đường Xuân”

Thằng nhỏ ngốc

Thằng nhỏ ngốc

20180831

Tên gốc: 小笨蛋

Tác giả: Liễu Mãn Pha

Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, tình hữu độc chung, ấm áp, bệnh thần kinh nham hiểm công x kẻ ngu si thụ.

Đọc tiếp “Thằng nhỏ ngốc”