Xấu bụng không thoát nổi ải mỹ nhân

Xấu bụng không thoát nổi ải mỹ nhân

20191227

Tên gốc: 腹黑难过美人关 – Phúc hắc nan quá mỹ nhân quan

Tác giả: Cửu Nhị

Thể loại: Nam x nam, hiện đại, cao H, thụ là mỹ nhân, công phúc hắc.

Đọc tiếp “Xấu bụng không thoát nổi ải mỹ nhân”

Đây chắc chắn là lợi dụng chức quyền để làm chuyện xấu rồi

Đây chắc chắn là lợi dụng chức quyền để làm chuyện xấu rồi

20191226.png

Tên gốc: Giá tuyệt đối thị ám tương thao tác

Tác giả: Đỗ Tân

Thể loại: Vườn trường, hiện đại, gương vỡ lại lành, ấm áp nghệ thuật sinh công x thích làm nũng da mặt dày thụ, HE

Đọc tiếp “Đây chắc chắn là lợi dụng chức quyền để làm chuyện xấu rồi”

Hệ thống nam xứng có lời muốn nói

Hệ thống nam xứng có lời muốn nói

20191218.png

Hán Việt: Nam phối hệ thống hữu thoại yếu thuyết

Tác giả: Ấp Úc (悒郁)

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, hiện đại, HE, tình cảm, hệ thống, xuyên nhanh, chủ công, hoán đổi linh hồn, đoản văn

Đọc tiếp “Hệ thống nam xứng có lời muốn nói”