Chuyện bát quái hằng ngày tại khách sạn hoàng gia

Chuyện bát quái hằng ngày tại khách sạn hoàng gia

20200489

Tên gốc: 皇家旅馆八卦日常

Tác giả: Nhất Chích Đại Nhạn

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, phương Tây, chủ thụ, 1 x 1, diễn đàn, HE

Đọc tiếp “Chuyện bát quái hằng ngày tại khách sạn hoàng gia”

Bán ác ma và triệu hoán thú tà ác của hắn

Bán ác ma và triệu hoán thú tà ác của hắn

20200264

Hán Việt: Bán ác ma hòa tha đích tà ác triệu hoán thú

Tác giả: Thủ Sơ 首初

Thể loại: Bị cưỡng ép triệu hoán công X khổ bức bán ác ma thụ, kỳ huyễn, phương tây, đoản văn, ngọt.

Đọc tiếp “Bán ác ma và triệu hoán thú tà ác của hắn”