Làm chú khó lắm

Làm chú khó lắm

20200715

Tựa gốc: 重生之叔叔难当 – Trọng sinh chi thúc thúc nan đương

Tác giả: Tử Sắc Nguyệt Linh Lung / Cô Tô Vô Dụng

Thể loại: Thâm tàng, dịu dàng công x Tự kỷ thụ – Incest, chú cháu, chủ công.

Đọc tiếp “Làm chú khó lắm”