Vươn tới trời xanh

Vươn tới trời xanh

20200360

Tác giả: Ma Tương Thiêu Bính (Bánh Nướng Tương Vừng)

Thể loại: Hiện đại, niên hạ (cách nhau 13 tuổi), có liên quan tới nghề nghiệp đặc thù, ngọt ngào, HE. Công là tiếp viên hàng không, thụ là cơ trưởng.

Tiếp tục đọc “Vươn tới trời xanh”