Ám vệ nào đó trở lại rồi!

Ám vệ nào đó trở lại rồi!

20190313

Tên gốc: Cái kia ám vệ ngươi trở về

Tác giả: Ma Vương Tây Mông

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, ngọt sủng, đoản văn, hình thức đối thoại nhẹ nhàng

Đọc tiếp “Ám vệ nào đó trở lại rồi!”

Ái như xuân phong

Ái như xuân phong

(Tình yêu như gió xuân)

20170901

Tác giả: Mưa Khinh Trần

Thể loại: Đam mỹ, núi băng phúc hắc trung khuyển ảnh vệ công x trong nóng ngoài lạnh ngạo kiều ốm yếu hoàng tử thụ, cung đấu vi ngược, HE (10 chương)

Đọc tiếp “Ái như xuân phong”

Ta là một ảnh vệ

Ta là một ảnh vệ

<我是一个影卫>

20160126

Tác giả: Vũ Tiểu Phi (羽小飞)

Thể loại: xuyên không, cổ đại, cung đình, ân oán tình cừu, ấm áp, cường x cường, thô bỉ thổ tào (*) mặt than thụ x âm hiểm lãnh diễm thần kinh công, HE

Đọc tiếp “Ta là một ảnh vệ”