Xuyên việt chủng điền chi mãn Đường Xuân

Xuyên việt chủng điền chi mãn Đường Xuân

(Đường Xuân xuyên qua làm ruộng)

20180840

Tác giả: Ôn Thôn Đích Nữ Nhân

Thể loại: Xuyên qua, chủng điền, tùy thân không gian, sinh tử, ấm áp, 1 x 1, HE.

Đọc tiếp “Xuyên việt chủng điền chi mãn Đường Xuân”

Bắt đầu hạnh phúc

Bắt đầu hạnh phúc

20180203

Tên gốc: Khai thủy hạnh phúc (开始幸福)

Tác giả: Lại Lại đích Miêu Miêu Xà (懒懒的猫猫)

Thể loại: đam mỹ, xuyên việt thời không, bố y cuộc sống, chủng điền văn, sinh tử, công xuyên, phúc hắc trung khuyển công, si tình nhu thuận bình phàm thụ, 1×1, HE

Đọc tiếp “Bắt đầu hạnh phúc”